Zoek
Sluit dit zoekvak.

Partners

Bij elke letselschadezaak zetten wij ons, samen met onze partners, maximaal in voor een optimaal resultaat

Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts – NIVRE – beheert de Registers van Schade-experts, Risicodeskundigen, Deskundigen en Coördinatoren Fraudebeheersing.

Het NIVRE eist van de ingeschrevenen dat zij voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen die aansluiten op de hoge eisen die de hedendaagse markt en maatschappij stelt. Naast de opleidingseisen dienen de ingeschrevenen eveneens een programma Permanente Educatie te volgen, om de inschrijving te behouden en zijn zij onderworpen aan het tuchtrecht. Wij streven ernaar om alle experts binnen de Andriessen Expertise Groep zich te laten inschrijven als NIVRE Register-Expert.

De Letselschade Raad werkt met alle betrokken professionele partijen aan verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Gezamenlijk streven zij naar meer harmonie, openheid en respect. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.

De Raad, als onafhankelijke en overkoepelende organisatie, bestaat uit alle partijen die betrokken zijn bij de behandeling van letselschadezaken. Zij onderhouden het Nationaal Keurmerk Letselschade, welk keurmerk in het bezit is bij onze labels Andriessen Expertise en NXT Expertise.

Erasmus School of Law is een internationaal georiënteerde faculteit in Rotterdam. Sinds 2011 biedt zij de gespecialiseerde masteropleiding Aansprakelijkheid en Verzekering.

Sinds 2020 is de Andriessen Expertise Groep als partner verbonden aan deze masteropleiding en bieden wij stageplekken. Enkele van deze stagiaires zijn daarna ook in dienst getreden bij ons!

Als je lijf niet functioneert zoals je gewend bent, kan dat een enorme impact hebben op je leven. Van de ene op de andere dag voel je je kwetsbaar en afhankelijk. Juist daarom is een goede begeleiding van een letselschadeslachtoffer heel belangrijk.

Wij werken samen met de Bureaus omdat zij op persoonlijke wijze hulpdiensten bieden bij het afwikkelen van letselschade. Daarbij valt te denken aan:

  • Medisch: het duiden van medische informatie en medische beoordelingen ten behoeve van het verband tussen ongeval en letsel, alsmede toekomstige risico’s
  • Coaching: hulp bij herstel
  • Arbeidsdeskundig: begeleiding bij re-integratie in arbeid
  • Rekentechnisch: snelle of uitgebreide toekomstschadeberekeningen